Image

Produkcja kontraktowa i transport

Rozwiązania dedykowane dla obszarów produkcji kontraktowej, firm produkcyjnych o specjalistycznych projektach i konstrukcjach oraz dla firm realizujących transport pionowy (szybowy).

Produkcja kontraktowa

AMAGE posiada rozwiązania i funkcje dedykowane dla przedsiębiorstw produkcyjnych, których produktami są wysoko specjalizowane produkty i urządzenia będące wynikiem prac projektowych. Obszary produkcji elektroenergetycznej zgodnie z przedstawionym lub opracowanym samodzielnie projektem (np. rodzielnice elektryczne) jak i projekty typu trasy rurowe dla procesów technologicznych są doskonałym przykładem zastosowania naszego rozwiązania. Wspieramy proces produkcji wymagający ciągłej identyfikacji obiektów. W trakcie prac tworzymy dokumentację kontekstową, oraz gromadzimy wszystkie informacje (kontrole, protokoły kontrolne, zgłoszenia niezgodności), które ułatwiają przeprowadzanie odbiorów FAT. Efektem jest gotowa dokumentacja oraz struktura zasobu, którą można przenieść do instancji klienta lub udostępnić przez Portal Klienta.

Image
1

Kontrakty produkcyjne i kompletacja

2

Prace kontrolne i raporty usterek

3

Identyfikacja komponentów i dokumentacja

Obsługa serwisu producenckiego

System zdarzeń serwisowych systemu AMAGE może być rozbudowany o zaawansowane właściwości niezbędne do prowadzenia serwisu zewnętrznego/producenckiego. Wszystkie informacje zapisywane w systemie pozwalają na zgłaszanie, rejestrowanie, obsługę i rozliczenie zdarzeń serwisowych w ramach prowadzonych przez firmę umów serwisowych ze swoimi Klientami. Możliwości kategoryzacji usług, materiałów oraz dodatkowych prac pozwala na dokładne rozliczanie finansowe zgłoszeń. Rozbudowany mechanizm protokołów serwisowych pozwoli na zarejestrowanie wszystkich wizyt u klienta i napraw w centrum serwisowym. System integruje się z mechanizmem kart kontrolnych i inspekcji dostarczając pełnię informacji o prowadzonych pracach dla zasobów klienta. Wszystkie te informacje mogą być udostępnione, w ograniczonym definiowanym przez użytkownika zakresie, Klientowi przez dedykowany Portal Klienta.

1

Zgłoszenia serwisowe

2

Protokoły serwisowe

3

Portal klienta

Image

Transport pionowy

Jedno ze specjalizowanych rozwiązań powstałych na bazie systemu AMAGE. Pozwala na zarządzanie transportem poziomym dla wielu szybów równocześnie. Rozwiązuje problem harmonogramowania transportu dla ciągle napływających zleceń transportowych, jest transparentnym i sprawiedliwym systemem, który pozwala śledzić wykonywane transporty ale również weryfikować realizowane prace transportowe dla powiązanych kontraktów z podwykonawcami. System upraszcza wszelkie potrzeby dostępu do informacji i ułatwia pracę dla pracowników szybowych. Raportowanie poprzez urządzenia mobilne pozwala na śledzenie wszystkich, nawet tych nadprogramowych transportów.

Image
1

Kontrakty i plany transportu

2

Nadzór nad wykonaniem transportu

3

Raporty z nadwykonania/przesunięć