Czym jest AMAGE Maintenance Master?

  Nasze rozwiązanie to realna pomoc dla menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie utrzymaniem ruchu i zespołów wykonujących prace utrzymaniowe. Podstawowym celem jest umożliwienie korzystania z dostępu do informacji w miejscu i czasie tego wymagającym oraz wprowadzania informacji w miejscu jej powstania. Technologia do tego wymagana jest dostępna i sprawdzona. To w Twoich rękach jest decyzja - możesz łatwo, szybko i tanio pozyskać narzędzie, dzięki któremu wzrośnie komfort pracy Twoich podwładnych a Ty będziesz pewny, że dysponujesz pełnią wiedzy o powierzonych Ci zasobach Twojej firmy. 

  Utrzymanie ruchu może stać się relatywnie prostym i spokojnym działaniem. Koniec z pracą od awarii do awarii i nieplanowanymi wyłączeniami. Predykcja i prewencja - to hasła, które ciągle słyszysz, my umożliwiamy ich praktyczną realizację. AMAGE Maintenance Master to nowa jakość pracy i bezpieczeństwo Twojej technologii. Jeśli to dla Ciebie ważne to trafiłeś pod właściwy adres.

  AMM w Twojej firmie

  Czy wiesz

  że urządzenia technologiczne w Twoim zakładzie dostarczają wiele danych, których analiza pozwoliłaby na poważne oszczędności?

  Czy chciałbyś...

  być pewien, że decyzje o konieczności kosztownych napraw i remontów podejmowane są w oparciu o kompletne i aktualne informacje?

  Czy potrafisz...

  ocenić ile czasu służby utrzymania ruchu poświęcają na rutynowe czynności biurowe, które można łatwo zautomatyzować?

  Czy chciałbyś...

  aby praktyczna wiedza i doświadczenie Twoich specjalistów były wiedzą Twojej firmy i mogły być skutecznie wykorzystane przez ich następców?

  Czy wiesz...

  jak nieefektywne jest korzystanie z papierowej dokumentacji technicznej i zapisywanie informacji w formie odręcznych notatek?

  Czy wiesz...

  że korzystając z istniejących danych mógłbyś zapobiec zdecydowanej większości awarii i nieplanowanych przestojów?

  Cechy AMM

  Poniżej wskazujemy te cechy, które decydują o wartości rozwiązania. System jest zaprojektowany w sposób zapewniający optymalizację procesów biznesowych i dostępność informacji. Umożliwia także skuteczną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesów utrzymania ruchu i serwisu.

  Informacja

  Pełna dostępność danych wszystkich urządzeń technologicznych

  Wiedza

  Stale budowana baza wiedzy gwarantująca efektywne działania prewencyjne

  Mobilność

  Mobilne urządzenia dla służb utrzymania ruchu – komfort i efektywność pracy

  Skuteczność

  Niższe koszty utrzymania ruchu i eliminacja przyczyn awarii i przestojów

  Specjalistyczne autonomiczne moduły AMM

  Certyfikat IEC 60079-17

  Certyfikacja zgodności z normą IEC 60079-17

  Zdalny monitoring

  Komunikacja online z zewnętrznymi ekspertami

  Zarządzanie energią

  Procedury zgodne z normą ISO 50001


  *proszę zaznaczyć Recaptcha