Elektrownia Kozienice

    Wdrożenie Amage Installation Master

    Budowa bloku energetycznego w elektrowni Kozienice

    Elsta Sp. z o.o. na zlecenie generalnego wykonawcy – firmy MHPSE – miała za zadanie wykonanie tras kablowych oraz ułożenie kabli na budowie bloku o mocy 1075 MW. To obecnie największy w Europie taki projekt, o wartości ponad 6,3 mld zł. Prace kablowe miały być realizowane od grudnia 2015 do lipca 2017 roku. Naprawdę projekt rozpoczął się dopiero w kwietniu 2016 roku, gdy zostały zapewnione pierwsze fronty robót. Blok uruchomiono w grudniu 2017 r.